Odoo CMS - een grote afbeelding

    Waarom lid worden?

    u  Samen voor een betere beveiliging van onze KMO-zone
    u  Samen aankopen (bv. consortiumbewaking, afvalophaling, ...)
    u  Samen netwerken (leer je buren kennen)
    u  Samen voor een betere en veiligere mobiliteit in en rond onze KMO-zone
    u  Lidmaatschap BIN-netwerk
    u WhatsApp-groep preventie KMO-zone Bosduin
    u Vacaturepagina voor deelnemende bedrijven 
    u  Samen voor grotere inspraak naar gemeenten

    Meer informatie: neem contact op!

    Lid worden:  papier of online (klikken wat u wenst)

    In detail:
        - Actieve Consortiumbewaking van Securitas
        - After Work events
        - Actief BIN-netwerk
        - Actief jobportaal
        - Opstart groepsaankoop zonnenpanelen
        - Opstart groepsaankoop papierwaren
        - Overleg De Lijn "Bosduinhalte"
        - Opstart collectief sport idee
        - ...